Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Хладилни агрегати за товарни автомобили
Хладилни агрегати за товарни автомобили 

Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 8м³ за минусови температури до 18м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство
Предлагани модели
HT-070 II: Предно монтиране на кондензатора с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-070ESC II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор.
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление от кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор.
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1200cfm (34 м³/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 230 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-070 II кондензатор: 25kg
HT-070ESC II кондензатор: 115kg
HT-70 Изпарител: 20kg
 
Хладилни агрегати за превозни средства
Хладилни агрегати за превозни средства

Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 8м³ за минусови температури до 18м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство
Предлагани модели
HT-070 II: Предно монтиране на кондензатора с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-070ESC II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор.
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление от кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор.
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1200cfm (34 м³/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 230 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-070 II кондензатор: 25kg
HT-070ESC II кондензатор: 115kg
HT-70 Изпарител: 20kg
 
ХЛАДИЛНИ АГРЕГАТИ HWASUNG THERMO
ХЛАДИЛНИ АГРЕГАТИ HWASUNG THERMO
 
Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 5м3 за минусови температури до 12 м3 за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство.
Предлагани модели
HT-050 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-050RT: Покривно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
 Комплектът включва:
· Кондензатор;
· Изпарител;
· Компресор захранван от двигателя;
· Инсталационен комплект;
· Дистанционно управление за кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор.
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-13HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 131cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
28 м3/мин посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 230 мм.
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-050 II кондензатор: 18kg
HT-050RT кондензатор: 16kg
HT-050 Изпарител: 20kg
 
Хладилни агрегати за камиони
Хладилни агрегати за камиони
 
Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 5м3 за минусови температури до 12 м3 за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство.
Предлагани модели
HT-050 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-050RT: Покривно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
 Комплектът включва:
· Кондензатор;
· Изпарител;
· Компресор захранван от двигателя;
· Инсталационен комплект;
· Дистанционно управление за кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор.
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-13HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 131cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
28 м3/мин посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 230 мм.
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-050 II кондензатор: 18kg
HT-050RT кондензатор: 16kg
HT-050 Изпарител: 20kg
 
Хладилни агрегати за ванове
Хладилни агрегати за ванове

Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 8м³ за минусови температури до 18м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство
Предлагани модели
HT-070 II: Предно монтиране на кондензатора с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-070ESC II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор.
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление от кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор.
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1200cfm (34 м³/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 230 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-070 II кондензатор: 25kg
HT-070ESC II кондензатор: 115kg
HT-70 Изпарител: 20kg
 
Хладилни агрегати за баничарки
Хладилни агрегати за баничарки
 
Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 8м³ за минусови температури до 18м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство
Предлагани модели
HT-070 II: Предно монтиране на кондензатора с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-070ESC II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор.
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление от кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор.
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1200cfm (34 м³/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 230 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-070 II кондензатор: 25kg
HT-070ESC II кондензатор: 115kg
HT-70 Изпарител: 20kg
 
Хладилни агрегати за малки камиони
 Хладилни агрегати за малки камиони 

Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 13м³ за минусови температури до 23м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство
Предлагани модели
HT-100 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-100RT: Покривно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-100ESC II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор.
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление за кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор.
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1400cfm (40 м3/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 250 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло
HT-100 II кондензатор: 25kg
HT-100RT кондензатор: 18kg
HT-100ESC II кондензатор: 115kg
HT-100 Изпарител: 24kg
Хладилни агрегати за микробуси
Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 13м³ за минусови температури до 23м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство
Предлагани модели
HT-100 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-100RT: Покривно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-100ESC II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор.
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление за кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор.
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1400cfm (40 м3/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 250 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло
HT-100 II кондензатор: 25kg
HT-100RT кондензатор: 18kg
HT-100ESC II кондензатор: 115kg
HT-100 Изпарител: 24kg
Хладилни агрегати за микробуси
Хладилни агрегати за микробуси

Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 13м³ за минусови температури до 23м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство
Предлагани модели
HT-100 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-100RT: Покривно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-100ESC II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор.
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление за кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор.
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1400cfm (40 м3/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 250 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло
HT-100 II кондензатор: 25kg
HT-100RT кондензатор: 18kg
HT-100ESC II кондензатор: 115kg
HT-100 Изпарител: 24kg
Хладилни агрегати за охлаждане на малки камиони
Хладилни агрегати за охлаждане на малки камиони 
 
Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 15м³ за минусови температури до 25м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство.
Предлагани модели
HT-250 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-250RT: Покривно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-250ESC: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление от кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1800cfm (51 м3/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 250 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-250 II кондензатор: 32kg
HT-250RT кондензатор: 18kg
HT-250ESC кондензатор: 124kg
HT-250 Изпарител: 29kg
Хладилни агрегати за охлаждане на микробуси
Хладилни агрегати за охлаждане на  микробуси

Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 15м³ за минусови температури до 25м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство.
Предлагани модели
HT-250 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-250RT: Покривно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-250ESC: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление от кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1800cfm (51 м3/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 250 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-250 II кондензатор: 32kg
HT-250RT кондензатор: 18kg
HT-250ESC кондензатор: 124kg
HT-250 Изпарител: 29kg
Агрегати за охлаждане на малки камиони
Агрегати за охлаждане на малки камиони

Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 15м³ за минусови температури до 25м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство.
Предлагани модели
HT-250 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-250RT: Покривно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-250ESC: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление от кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1800cfm (51 м3/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 250 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-250 II кондензатор: 32kg
HT-250RT кондензатор: 18kg
HT-250ESC кондензатор: 124kg
HT-250 Изпарител: 29kg
Агрегати за хладилни камиони
Агрегати за хладилни камиони

Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 15м³ за минусови температури до 25м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство.
Предлагани модели
HT-250 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-250RT: Покривно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-250ESC: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление от кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-15HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 147cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината.
Обем на въздушния поток на изпарителя
1800cfm (51 м3/мин) посредством 2 вентилаторни перки с диаметър 250 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
Тегло (приблизително)
HT-250 II кондензатор: 32kg
HT-250RT кондензатор: 18kg
HT-250ESC кондензатор: 124kg
HT-250 Изпарител: 29kg
Хладилни агрегати за малки камиони
Хладилни агрегати за малки камиони

Описание
Максимално охлаждане на малки камиони и ванове в диапазон от 17м³ за минусови температури до 27м³ за плюсови температури, с минимални енергиини вложения. Компресорът се захранва от двигателя на превозното средство
Предлагани модели
HT-500 II: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство.
HT-500ESC: Предно монтиран кондензатор с тънък таванен изпарител захранван от двигателя на превозното средство и стационарен електрически мотор.
Комплектът включва
Кондензатор;
Изпарител;
Компресор захранван от двигателя;
Инсталационен комплект;
Дистанционно управление от кабината.
Охлаждащ газ
HFC R-134a или R-404a без съдържание на хлор, тегло 2.4kg
Компресор (захранван от двигателя)
Модел: Seltec TM-16HD
Цилиндри: 6
Обем на цилиндрите: 163cc
Размразяване
Автоматичното от дистанционното управление от кабината
Обем на въздушния поток на изпарителя
2400cfm (68 м3/мин) посредством 3 вентилаторни перки с диаметър 250 мм
Варианти за електрически волтаж 12Vdc или 24Vdc
220/240/380/415V AC, 3фазов, 50/60hz с 3HP
Опция за волтажа за AC (само при HT-500ESC
Тегло (приблизително)
HT-500 II кондензатор: 37kg
HT-500ESC кондензатор: 133kg
Изпарител (стандартен 3-вентилаторен): 31kg
Изпарител (таванен тънък 2-вентилаторен): 34kg
Допълнителни опции
Подгряваща система: Когато температурата на околната среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се включва за предотвратяване на замръзването на продуктите.
Система комбинирана с климатик: Кабинният климатик и хладилният агрегат се обслужват от един компресор едновременно. В този случай хладилният агрегат трябва да се използва само за поддръжката на свежи продукти.
Дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камио
Дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони

Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 6.5 метра.
Модели
HT-250SP II Ziant : Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-250SPES II Ziant : Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-68HT, безшуменн надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-784cc обем на цилиндрите;
-5.5 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC200R компресор;
-2 цилиндъра, 200cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана;
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 250мм превъртащи 2 921 м³/час въздух
Трипътен контролен клапан
AC електрически мотор (само за HT-250SPES II Ziant)
-5HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz;
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (HT-250SPES II Ziant);
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 2.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Кимплекта включва;
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (само за HT-250SPES II Ziant).
Тегло (приблизителни данни)
HT-250SP II Ziant : 355kg
HT-250SPES II Ziant : 380kg
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
Дизелов агрегат за охлаждане на камиони
Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 6.5 метра.
Модели
HT-250SP II Ziant : Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-250SPES II Ziant : Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-68HT, безшуменн надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-784cc обем на цилиндрите;
-5.5 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC200R компресор;
-2 цилиндъра, 200cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана;
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 250мм превъртащи 2 921 м³/час въздух
Трипътен контролен клапан
AC електрически мотор (само за HT-250SPES II Ziant)
-5HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz;
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (HT-250SPES II Ziant);
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 2.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Кимплекта включва;
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (само за HT-250SPES II Ziant).
Тегло (приблизителни данни)
HT-250SP II Ziant : 355kg
HT-250SPES II Ziant : 380kg
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
Дизелов агрегат за охлаждане и подгряване
Дизелов агрегат за охлаждане и подгряване

Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 6.5 метра.
Модели
HT-250SP II Ziant : Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-250SPES II Ziant : Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-68HT, безшуменн надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-784cc обем на цилиндрите;
-5.5 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC200R компресор;
-2 цилиндъра, 200cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана;
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 250мм превъртащи 2 921 м³/час въздух
Трипътен контролен клапан
AC електрически мотор (само за HT-250SPES II Ziant)
-5HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz;
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (HT-250SPES II Ziant);
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 2.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Кимплекта включва;
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (само за HT-250SPES II Ziant).
Тегло (приблизителни данни)
HT-250SP II Ziant : 355kg
HT-250SPES II Ziant : 380kg
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
Дизелови агрегати
Дизелови агрегати
Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 6.5 метра.
Модели
HT-250SP II Ziant : Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-250SPES II Ziant : Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-68HT, безшуменн надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-784cc обем на цилиндрите;
-5.5 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC200R компресор;
-2 цилиндъра, 200cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана;
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 250мм превъртащи 2 921 м³/час въздух
Трипътен контролен клапан
AC електрически мотор (само за HT-250SPES II Ziant)
-5HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz;
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (HT-250SPES II Ziant);
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 2.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Кимплекта включва;
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (само за HT-250SPES II Ziant).
Тегло (приблизителни данни)
HT-250SP II Ziant : 355kg
HT-250SPES II Ziant : 380kg
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
Агрегат с вграден дизелов двигател
Агрегат с вграден дизелов двигател

Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 7.5 метра.
Модели
HT-30DW II Tra-La: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-30DWES II Tra-La: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-74HT, безшумен и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1006cc обем;
-7.2 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC200R;
-2 цилиндъра, 200cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана;
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 280 мм превъртащи 3 271 м³/час въздух
Трипътен контролен клапан
AC електрически мотор (само за HT-30DWES II Tra-La);
-7.5HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3 фазен, 50/60Hz;
Предпазни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (само за HT-30DWES II Tra-La);
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a;
-Без съдържание на хлор, тегло: 5.8kg;
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата;
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивна помпа, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Подходяща AC кутия (HT-30DWES II Tra-La);
Тегло (приблизително)
-HT-30DW II Tra-La : 520kg;
-HT-30DWES II Tra-La : 550kg;
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
 
Дизелови агрегати за камиони
Дизелови агрегати за камиони

Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 7.5 метра.
Модели
HT-30DW II Tra-La: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-30DWES II Tra-La: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-74HT, безшумен и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1006cc обем;
-7.2 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC200R;
-2 цилиндъра, 200cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана;
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 280 мм превъртащи 3 271 м³/час въздух
Трипътен контролен клапан
AC електрически мотор (само за HT-30DWES II Tra-La);
-7.5HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3 фазен, 50/60Hz;
Предпазни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (само за HT-30DWES II Tra-La);
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a;
-Без съдържание на хлор, тегло: 5.8kg;
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата;
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивна помпа, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Подходяща AC кутия (HT-30DWES II Tra-La);
Тегло (приблизително)
-HT-30DW II Tra-La : 520kg;
-HT-30DWES II Tra-La : 550kg;
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
 
Дизелов агрегати за малки камиони
Дизелов агрегати за малки камиони

Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 7.5 метра.
Модели
HT-30DW II Tra-La: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-30DWES II Tra-La: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-74HT, безшумен и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1006cc обем;
-7.2 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC200R;
-2 цилиндъра, 200cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана;
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 280 мм превъртащи 3 271 м³/час въздух
Трипътен контролен клапан
AC електрически мотор (само за HT-30DWES II Tra-La);
-7.5HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3 фазен, 50/60Hz;
Предпазни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (само за HT-30DWES II Tra-La);
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a;
-Без съдържание на хлор, тегло: 5.8kg;
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата;
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивна помпа, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Подходяща AC кутия (HT-30DWES II Tra-La);
Тегло (приблизително)
-HT-30DW II Tra-La : 520kg;
-HT-30DWES II Tra-La : 550kg;
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
 
Дизелови агрегати за камиони
Дизелови агрегати за камиони

Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 7.5 метра.
Модели
HT-30DW II Tra-La: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-30DWES II Tra-La: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-74HT, безшумен и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1006cc обем;
-7.2 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC200R;
-2 цилиндъра, 200cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана;
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 280 мм превъртащи 3 271 м³/час въздух
Трипътен контролен клапан
AC електрически мотор (само за HT-30DWES II Tra-La);
-7.5HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3 фазен, 50/60Hz;
Предпазни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (само за HT-30DWES II Tra-La);
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a;
-Без съдържание на хлор, тегло: 5.8kg;
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата;
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивна помпа, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Подходяща AC кутия (HT-30DWES II Tra-La);
Тегло (приблизително)
-HT-30DW II Tra-La : 520kg;
-HT-30DWES II Tra-La : 550kg;
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
 
дизелов агрегат охлаждане и подгряване на камиони
дизелов агрегат  охлаждане и подгряване на камиони

Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 9.0 метра.
Модели
HT-50DW II Super-Cool: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-50DWES II Super-Cool: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-74HT, безшуменн надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1006cc обем;
-7.2 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC400R компресор;
-4 цилиндъра, 400cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време.
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 280 мм превъртащи 3 300 м³/час въздух.
Трипътен контролен клапан.
AC електрически мотор (само за HT-50DWES Super-Cool).
-10HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz;
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (HT-50DWES II Tra-La).
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 6.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (HT-50DWES Super=Cool).
Тегло (приблизителни данни)
HT-50DW Super-Cool: 540kg
HT-50DWES Super-Cool: 600kg
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Kогато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
Дизелови агрегати за малки камиони
Дизелови агрегати за малки камиони

Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 9.0 метра.
Модели
HT-50DW II Super-Cool: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-50DWES II Super-Cool: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-74HT, безшуменн надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1006cc обем;
-7.2 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC400R компресор;
-4 цилиндъра, 400cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време.
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 280 мм превъртащи 3 300 м³/час въздух.
Трипътен контролен клапан.
AC електрически мотор (само за HT-50DWES Super-Cool).
-10HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz;
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (HT-50DWES II Tra-La).
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 6.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (HT-50DWES Super=Cool).
Тегло (приблизителни данни)
HT-50DW Super-Cool: 540kg
HT-50DWES Super-Cool: 600kg
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Kогато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
Дизелови агрегати за камиони
Дизелови агрегати за камиони

Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 9.0 метра.
Модели
HT-50DW II Super-Cool: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-50DWES II Super-Cool: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-74HT, безшуменн надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1006cc обем;
-7.2 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC400R компресор;
-4 цилиндъра, 400cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време.
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 280 мм превъртащи 3 300 м³/час въздух.
Трипътен контролен клапан.
AC електрически мотор (само за HT-50DWES Super-Cool).
-10HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz;
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (HT-50DWES II Tra-La).
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 6.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (HT-50DWES Super=Cool).
Тегло (приблизителни данни)
HT-50DW Super-Cool: 540kg
HT-50DWES Super-Cool: 600kg
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Kогато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
Дизелови агрегати за товарни автомобили
Дизелови агрегати за товарни автомобили
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 9.0 метра.
Модели
HT-50DW II Super-Cool: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-50DWES II Super-Cool: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNE-74HT, безшуменн надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1006cc обем;
-7.2 литра масловместимост;
Компресор
-Hwa Sung Thermo HTC400R компресор;
-4 цилиндъра, 400cc обем;
-2 литра масловместимост;
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време.
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 280 мм превъртащи 3 300 м³/час въздух.
Трипътен контролен клапан.
AC електрически мотор (само за HT-50DWES Super-Cool).
-10HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz;
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (HT-50DWES II Tra-La).
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 6.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (HT-50DWES Super=Cool).
Тегло (приблизителни данни)
HT-50DW Super-Cool: 540kg
HT-50DWES Super-Cool: 600kg
Допълнителни опции
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
-Подгряваща система: Kогато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
Предно монтиран дизелов агрегат
Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 10.0 метра.
Модели
HT-70DW Mega-F: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-70DWES Mega-F: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNV-82A, безшумен, надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1331cc обем;
-11 литра масловместимост.
Компресор
-HwaSung Thermo HTC500R компресор;
-4 цилиндъра, 500cc обем;
-2.6 литра масловместимост.
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
-Ръчен и електронен старт на двигателя;
-Дигитален LCD термометър.
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време.
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана.
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 290 мм превъртащи 4 474 м³/час въздух.
Трипътен контролен клапан.
AC електрически мотор (само за HT-70DWES Super-Cool).
-12HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz.
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (само за HT-70DWES Super-Cool).
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 6.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (HT-70DWES Mega-F).
Тегло (приблизителни данни)
-HT-70DW Mega-F: 580kg;
-HT-70DWES Mega-F: 640kg.
Допълнителни опции
HT-70DWU Mega-F: Долен монтаж на кондензатора и отделно обособен изпарител.
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
;Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
 
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане
Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 10.0 метра.
Модели
HT-70DW Mega-F: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-70DWES Mega-F: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNV-82A, безшумен, надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1331cc обем;
-11 литра масловместимост.
Компресор
-HwaSung Thermo HTC500R компресор;
-4 цилиндъра, 500cc обем;
-2.6 литра масловместимост.
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
-Ръчен и електронен старт на двигателя;
-Дигитален LCD термометър.
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време.
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана.
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 290 мм превъртащи 4 474 м³/час въздух.
Трипътен контролен клапан.
AC електрически мотор (само за HT-70DWES Super-Cool).
-12HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz.
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (само за HT-70DWES Super-Cool).
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 6.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (HT-70DWES Mega-F).
Тегло (приблизителни данни)
-HT-70DW Mega-F: 580kg;
-HT-70DWES Mega-F: 640kg.
Допълнителни опции
HT-70DWU Mega-F: Долен монтаж на кондензатора и отделно обособен изпарител.
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
;Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
 
Дизелови агрегати за камиони
Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 10.0 метра.
Модели
HT-70DW Mega-F: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-70DWES Mega-F: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNV-82A, безшумен, надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1331cc обем;
-11 литра масловместимост.
Компресор
-HwaSung Thermo HTC500R компресор;
-4 цилиндъра, 500cc обем;
-2.6 литра масловместимост.
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
-Ръчен и електронен старт на двигателя;
-Дигитален LCD термометър.
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време.
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана.
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 290 мм превъртащи 4 474 м³/час въздух.
Трипътен контролен клапан.
AC електрически мотор (само за HT-70DWES Super-Cool).
-12HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz.
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (само за HT-70DWES Super-Cool).
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 6.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (HT-70DWES Mega-F).
Тегло (приблизителни данни)
-HT-70DW Mega-F: 580kg;
-HT-70DWES Mega-F: 640kg.
Допълнителни опции
HT-70DWU Mega-F: Долен монтаж на кондензатора и отделно обособен изпарител.
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
;Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
 
Дизелови агрегати за малки камиони
Дизелови агрегати за малки камиони

Описание
Предно монтиран дизелов агрегат за охлаждане и подгряване на камиони с дължина на товарния отсек до 10.0 метра.
Модели
HT-70DW Mega-F: Охлаждане или подгряване при работещ двигател.
HT-70DWES Mega-F: Охлаждане или подгряване при работещ двигател и електрически стационарен двигател.
Стандартни параметри
Дизелов агрегат Yanmar
-Модел 3TNV-82A, безшумен, надежден и икономичен;
-3 цилиндъра, водно охлаждане;
-1331cc обем;
-11 литра масловместимост.
Компресор
-HwaSung Thermo HTC500R компресор;
-4 цилиндъра, 500cc обем;
-2.6 литра масловместимост.
Система за контрол
-Автоматично контролирана старт/стоп система;
-Автоматично начало и край на размразяването, управлявано от микропроцесор;
-Непрекъснат контрол над системата;
-Програмирани режими на работа;
-Възможност за отделяне на 2 температурни отсека;
-Ръчен и електронен старт на двигателя;
-Дигитален LCD термометър.
Допълнително третиране на повърхностите, предотвратяващо появявата на корозия и ръжда за дълъг период от време.
-Пластмасов преден капак и странични капаци;
-Алуминиево тяло на изпарителя;
-Ауспух, разширителен съд, кутия на  акумулатора и резервоар гориво от неръждаема стомана.
Изпарител поддържан от синхронизираната работа на две независими перки с диаметър от 290 мм превъртащи 4 474 м³/час въздух.
Трипътен контролен клапан.
AC електрически мотор (само за HT-70DWES Super-Cool).
-12HP, високо ефективен AC мотор;
-220V/380V/415V, 3фазен, 50/60Hz.
Защитни системи
-Прекъсвач предотвратяващ понижаване налягането на маслото;
-Прекъсвач срещу прегряване на охлаждащата система на двигателя;
-Прекъсвач контролиращ високо/ниско налягане на охлаждащия газ;
-Реле предотвратяващо претоварване на мотора (само за HT-70DWES Super-Cool).
Охлаждащ газ
-Безвреден за озона CFC R-404a без съдържание на хлор, тегло: 6.8kg
Предпазител на охлаждащото тяло
-Алуминиев протектор предпазващ системата.
Комплект за монтаж
-Инсталационна кутия- комплект;
-Горивни помпи, горивопроводи;
-Горивен филтър, Въздушен филтър, Маслен филтър;
-Кутия за акумулатор, окабеляване;
-Кутия AC (HT-70DWES Mega-F).
Тегло (приблизителни данни)
-HT-70DW Mega-F: 580kg;
-HT-70DWES Mega-F: 640kg.
Допълнителни опции
HT-70DWU Mega-F: Долен монтаж на кондензатора и отделно обособен изпарител.
-Двузонова температурна система: Независима работа в две отделения;
;Подгряваща система: Когато температурата на заобикалящата среда е по-ниска от зададената в товарния отсек, подгряващата система (горещ газ, гореща вода или ел.реотани) се използва за предотвратяване на замръзване на продуктите;
-Температурен дневник: Система за следене на показанията, едно/двуканална;
-Външен ключ старт/стоп на системата;
-Външен часовник за работата на двигателя/ел.мотор;
-Камера за задно виждане с парктроник.
 
Хладилни агрегати за ремаркета

Хладилни агрегати за ремаркета 

* Максималeн КПД за охлаждащата мощност съпоставимо с агрегатите от същия клас

* Изчистен дизайн на кондензатора задоволяващ строгите европейски изисквания (шир.430mm)

* Два турбо вентилатора на изпарителя максимизиращи въздушния поток

* Здрава многоремъчна задвижваща система удължаваща сервизните интервали

* Съвременна обтяжна ролка с автоматични настройки

* HS Thermo тяло с патентована вътрешна структура за улесненa на поддръжката и сервиз

* Обем картера на двигателя 20л, намаляващ честотата на сервизните интервали

 

Спецификация

 

 

 

 

 

 

 

TR-500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

. МОДЕЛ

               

 

TR-500

               

2

. Капацитет (темп.oколна среда 35)

 

Температура

 

Мощност на двигателя

 

Ел. Mощност

   
 

0

 

16,840kcal/h

19,570W

 

11,970kcal/h

13,910W

   
 

-18

 

9,040kcal/h

10,500W

 

7,000kcal/h

8,140W

   
 

-29

 

5,680kcal/h

6,600W

 

4,340kcal/h

5,050W

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

3

. Двигател

 

Модел: Yanmar дизелов двигател 4TNV88-NHT

 

Брой цилиндри : 4

 

Обем: 2,190 cc

 

Съдържание на масло: 20ℓ

4

. Компресор

 

Модел : HTC500R

 

Брой цилиндри : 4

 

Обем: 500 cc

 

Съдържание на масло: 2.6ℓ

5

. AC Електрически  мотор

 

17HP(12.7kW)

 

220V/380V/415, 3Phase, 50/60Hz

6

. Размразяване

 

Автоматично стартиране/спиране на размразяването управлявано от микропроцесор

 

Автоматично размразяване стартиращо се от въздушен превключвател

7

Охлаждащ газ

 

HFC R-404A (без съдържание на хлор)

Съдържание на газ: 11kg

8

. Вентилатор на изпарителя, валово задвижван

 

Изходяща скорост :   20m/s

 

Обем на възд.поток : 5,770/h

 

Хладилни агрегати за ремаркета
Хладилни агрегати за ремаркета

* Максималeн КПД за охлаждащата мощност съпоставимо с агрегатите от същия клас
* Изчистен дизайн на кондензатора задоволяващ строгите европейски изисквания (шир.430mm)
* Два турбо вентилатора на изпарителя максимизиращи въздушния поток
* Здрава многоремъчна задвижваща система удължаваща сервизните интервали
* Съвременна обтяжна ролка с автоматични настройки
* HS Thermo тяло с патентована вътрешна структура за улесненa на поддръжката и сервиз
* Обем картера на двигателя 20л, намаляващ честотата на сервизните интервали
Хладилен агрегат за ремарке
Хладилен агрегат за ремарке

* Максималeн КПД за охлаждащата мощност съпоставимо с агрегатите от същия клас
* Изчистен дизайн на кондензатора задоволяващ строгите европейски изисквания (шир.430mm)
* Два турбо вентилатора на изпарителя максимизиращи въздушния поток
* Здрава многоремъчна задвижваща система удължаваща сервизните интервали
* Съвременна обтяжна ролка с автоматични настройки
* HS Thermo тяло с патентована вътрешна структура за улесненa на поддръжката и сервиз
* Обем картера на двигателя 20л, намаляващ честотата на сервизните интервали
Термоизолация за автомобили
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация за товарни превозни средства
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация за малки камиони
Термоизолация за малки камиони

ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация на камиони
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация на камиони и коли
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация на коли и камиони
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация на коли и камиони
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация на коли и камиони
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация на камиони и коли
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация на камиони
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация на превозни средства
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Термоизолация на превозни средства
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Изолацията на автомобил е основно оборудване при поставяне на охлаждаща система за превозване на бързо развалящи се продукти. Ние предлагаме оптималното икономически изгодно решение за запазване обема на товарния отсег и намаляване на топлоотдаването за марките Fiat, Ford, VW, Mercedes, Citroen, Peugeot, Renault и др.
Изолацията е собствено производство и притежава сертификат за допир до хранителни продукти.
Термоизолацията в товарния отсег се състои oт:
          водоустойчив фибран с дебелина 50 мм при плюсови температури;
          водоустойчив фибран с дебелина 90 мм при минусови температури;
         санитарно  покритие със сертификат за допир с хранителни продукти;
          за под- водоустойчив фибран + водоустойчив шперплат, запечатан с алуминиева рифелова ламарина   или саморазливно епоксидно покритие.
Климатици за автобуси
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА АВТОБУСИ
HTC-250AC  е климатична система за охлаждане на малки автобуси и ванове.
-Покривно монтиран кондензатор;
-Таванен изпарител с модерен дизайн, пригоден за монтаж на желано от Вас място;
-Мощна въздушна струя с възможно управление на посоката и интензитета;
-Лесна поддръжка и улеснен сервизен достъп благодарение на уникалния си дизайн.
Кондензатор
-Тегло: 20 кг.
Изпарител
-Тегло: 19 кг;
-Дистанционно управление от кабината.
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА АВТОБУСИ
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА АВТОБУСИ
HTC-250AC  е климатична система за охлаждане на малки автобуси и ванове.
-Покривно монтиран кондензатор;
-Таванен изпарител с модерен дизайн, пригоден за монтаж на желано от Вас място;
-Мощна въздушна струя с възможно управление на посоката и интензитета;
-Лесна поддръжка и улеснен сервизен достъп благодарение на уникалния си дизайн.
Кондензатор
-Тегло: 20 кг.
Изпарител
-Тегло: 19 кг;
-Дистанционно управление от кабината.
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ МИКРОБУСИ
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ МИКРОБУСИ И КАМИОНИ
Намаляват загубите на студ при отворени врати от 50% до 80%.
Намаляват разхода на гориво от 5% до 8%.
Запазват максимално нивото на хигиена при отворени врати.
Предпазват от навлизането на миризми и насекоми.
Повишават производителноста на студ и удължават живота на хладилната система.
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ КАМИОНИ
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ МИКРОБУСИ И КАМИОНИ
Намаляват загубите на студ при отворени врати от 50% до 80%.
Намаляват разхода на гориво от 5% до 8%.
Запазват максимално нивото на хигиена при отворени врати.
Предпазват от навлизането на миризми и насекоми.
Повишават производителноста на студ и удължават живота на хладилната система.
Въздушни завеси за хладилни превозни средства
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ МИКРОБУСИ И КАМИОНИ
Намаляват загубите на студ при отворени врати от 50% до 80%.
Намаляват разхода на гориво от 5% до 8%.
Запазват максимално нивото на хигиена при отворени врати.
Предпазват от навлизането на миризми и насекоми.
Повишават производителноста на студ и удължават живота на хладилната система.
Въздушни завеси за хладилни тежкотоварни автомобили
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ МИКРОБУСИ И КАМИОНИ
Намаляват загубите на студ при отворени врати от 50% до 80%.
Намаляват разхода на гориво от 5% до 8%.
Запазват максимално нивото на хигиена при отворени врати.
Предпазват от навлизането на миризми и насекоми.
Повишават производителноста на студ и удължават живота на хладилната система.
Въздушни завеси за хладилни камиони
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ МИКРОБУСИ И КАМИОНИ
Намаляват загубите на студ при отворени врати от 50% до 80%.
Намаляват разхода на гориво от 5% до 8%.
Запазват максимално нивото на хигиена при отворени врати.
Предпазват от навлизането на миризми и насекоми.
Повишават производителноста на студ и удължават живота на хладилната система.
Въздушни завеси за хладилни микробуси
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ МИКРОБУСИ И КАМИОНИ
Намаляват загубите на студ при отворени врати от 50% до 80%.
Намаляват разхода на гориво от 5% до 8%.
Запазват максимално нивото на хигиена при отворени врати.
Предпазват от навлизането на миризми и насекоми.
Повишават производителноста на студ и удължават живота на хладилната система.
Въздушни завеси за хладилни тежкотоварни автомобили
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ МИКРОБУСИ И КАМИОНИ
Намаляват загубите на студ при отворени врати от 50% до 80%.
Намаляват разхода на гориво от 5% до 8%.
Запазват максимално нивото на хигиена при отворени врати.
Предпазват от навлизането на миризми и насекоми.
Повишават производителноста на студ и удължават живота на хладилната система.
Въздушни завеси за хладилни превозни средства
ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ ЗА ХЛАДИЛНИ МИКРОБУСИ И КАМИОНИ
Намаляват загубите на студ при отворени врати от 50% до 80%.
Намаляват разхода на гориво от 5% до 8%.
Запазват максимално нивото на хигиена при отворени врати.
Предпазват от навлизането на миризми и насекоми.
Повишават производителноста на студ и удължават живота на хладилната система.
Автономни охладители
Автономни охладители

АВТОНОМНИ ОХЛАДИТЕЛИ ЗА КАМИОНИ VIESA
Ново от VIESA® - автономен охладител !
Вече позната и на Българския пазар марка Viesa® е готова за новия летен сезон с изключително атрактивно решение – автономен охладител.
Viesa® Kompressor е създаден специално за нуждите на професионалния пътен транспорт с уникален дизаин, криещ в себе си нисък разход на енергия и висока ефективност.
Лесно почистване на филтъра;
Опростен монтаж без допълнителни промени по кабината;
Проектиран да се инсталира на всякакъв наклон и отвор;
Автоматично предпазване на акумулатора от изтощение;
Защита от късо съединение;
Защита при смяна на полюсите;
Двойна защита от температура и налягане;
Защита от UV лъчи;
Стандартни връзки за зареждане и проверка на газовата циркулация;
Филтър за газовата циркулация.
Автономни охладители за камиони и влекачи
 Автономен охладител за влекачи и камиони. Аеродинамичен и компактен дизайн.
Най-ефективният автономен охладител. Работи само с вода и захранване от акумулатор. Понижава температурата на въздуха от 8° C до 20° C градуса, в зависимост от условията на околната среда. Колкото по-горещо е отвън, толкова по-хладно е в кабината. Системата анализира температурата на околната среда и регулира автоматично скоростта на вентилацията. Като резултат, водачът не се налага да се събужда за да настройва температурата в кабината при почивка.
Две години пълна Европейска гаранция.
Лесна активация на всички функции от кабината;
Индикатор за смяна на нов филтър;
Индикатор за активация на автоматичен режим;
Индикатор за намаляващо количество на вода в резервоара, посредством звуков сигнал;
Индикатор за заряда на акумулатора на камиона;
Прогресивно и автоматично спиране на охладителя при нисък заряд на акумулатора предизвестено със звуков сигнал;
Таймер за включване и изключване;
Автоматично спиране след 9 часа непрестанна работа;
Гарантиран воден цикъл без разливане на вода;
Специални инсталационни комплекти според индивидуалния модел на камиона и мястото на люка.
Хладилни инсталации
Фирмата извършва доставка, монтаж, поддръжка и профилактика на хладилни камери и техните хладилни инсталации. Фирмата предлага мониторингова система за контрол и наблюдение на температура и влажност. Хладилните камери са предназначени за съхранение на малотрайни (бързо развалящи) продукти.
Има няколко вида хладилни камери според предназначението им:
нискотемпературни- хладилни камери за дълбоко замразени продукти;
средно температурни- предназначени за охладени продукти;
шокови замразители- представляват камери за бързо замразяване на продукти.
Хладилните камери могат да бъдат зидани или сглобяеми. Едно от най-важните условия за правилната работа на хладилните камери е тяхната изолация, качествения монтаж на термопанелите,  хладилните агрегати и тяхната правилната експлоатация.
Инсталация и поддръжка на хладилни камери
Фирмата извършва доставка, монтаж, поддръжка и профилактика на хладилни камери и техните хладилни инсталации. Фирмата предлага мониторингова система за контрол и наблюдение на температура и влажност. Хладилните камери са предназначени за съхранение на малотрайни (бързо развалящи) продукти.
Има няколко вида хладилни камери според предназначението им:
нискотемпературни- хладилни камери за дълбоко замразени продукти;
средно температурни- предназначени за охладени продукти;
шокови замразители- представляват камери за бързо замразяване на продукти.
Хладилните камери могат да бъдат зидани или сглобяеми. Едно от най-важните условия за правилната работа на хладилните камери е тяхната изолация, качествения монтаж на термопанелите,  хладилните агрегати и тяхната правилната експлоатация.
Изграждане и монтаж на хладилни инсталации
Фирмата извършва доставка, монтаж, поддръжка и профилактика на хладилни камери и техните хладилни инсталации. Фирмата предлага мониторингова система за контрол и наблюдение на температура и влажност. Хладилните камери са предназначени за съхранение на малотрайни (бързо развалящи) продукти.
Има няколко вида хладилни камери според предназначението им:
нискотемпературни- хладилни камери за дълбоко замразени продукти;
средно температурни- предназначени за охладени продукти;
шокови замразители- представляват камери за бързо замразяване на продукти.
Хладилните камери могат да бъдат зидани или сглобяеми. Едно от най-важните условия за правилната работа на хладилните камери е тяхната изолация, качествения монтаж на термопанелите,  хладилните агрегати и тяхната правилната експлоатация.
Изграждане хладилни инсталации
Фирмата извършва доставка, монтаж, поддръжка и профилактика на хладилни камери и техните хладилни инсталации. Фирмата предлага мониторингова система за контрол и наблюдение на температура и влажност. Хладилните камери са предназначени за съхранение на малотрайни (бързо развалящи) продукти.
Има няколко вида хладилни камери според предназначението им:
нискотемпературни- хладилни камери за дълбоко замразени продукти;
средно температурни- предназначени за охладени продукти;
шокови замразители- представляват камери за бързо замразяване на продукти.
Хладилните камери могат да бъдат зидани или сглобяеми. Едно от най-важните условия за правилната работа на хладилните камери е тяхната изолация, качествения монтаж на термопанелите,  хладилните агрегати и тяхната правилната експлоатация.
Инсталация на хладилни камери
Фирмата извършва доставка, монтаж, поддръжка и профилактика на хладилни камери и техните хладилни инсталации. Фирмата предлага мониторингова система за контрол и наблюдение на температура и влажност. Хладилните камери са предназначени за съхранение на малотрайни (бързо развалящи) продукти.
Има няколко вида хладилни камери според предназначението им:
нискотемпературни- хладилни камери за дълбоко замразени продукти;
средно температурни- предназначени за охладени продукти;
шокови замразители- представляват камери за бързо замразяване на продукти.
Хладилните камери могат да бъдат зидани или сглобяеми. Едно от най-важните условия за правилната работа на хладилните камери е тяхната изолация, качествения монтаж на термопанелите,  хладилните агрегати и тяхната правилната експлоатация.
Професионални уреди за заваряване Amp. 30-300
Заваръчен апарат CO2 Напрежение: 230V Мощност: Amp. 30-300 Позиции на заваряване - 12 Цикъл на работа: 300Amp. - 12% 150Amp. - 60% 115Amp. - 100% Тегло: 90кг.
Мощни заваръчни апарати Amp. 20-470

Мощни професионални апарати за заваряване.

Заваръчен апарат CO2 Напрежение: 230/400V Мощност: Amp. 20-470 Позиции на заваряване - 30 Цикъл на работа: 470Amp. - 15% 250Amp. - 60% 195Amp. - 100% Тегло: 106кг.

Компактно зарядно устройство 500W - 3000W.

Компактно зарядно устройство за автосервизи.

Напрежение: 230V Мощност: 500W - 3000W Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:13Amp. Ефективна зарядна мощност:20Amp. Позиции на зареждане - 2 Стартираща мощност: 230Amp. 

Зарядно стартово устройство - 1.0kW - 5.0kW

Зарядно стартово устройство за автосервизи.

Напрежение: 230V Мощност: 1.0kW - 5.0kW Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:20Amp. Ефективна зарядна мощност:35Amp. Позиции на зареждане - 4 Стартираща мощност: 300Amp. 

Зарядно устройство - 500W

Зарядно устройство.

Напрежение: 230V Мощност: 500W Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:35Amp. Ефективна зарядна мощност:50Amp. Позиции на зареждане - 4 

Стартерно зарядно устройство - 300W - 1200W

Икономично стартерно зарядно устройство.

Напрежение: 230V Мощност: 300W - 1200W Волтаж: 12 Зарядна мощност:12Amp. Ефективна зарядна мощност:18Amp. Позиции на зареждане - 2 Стартираща мощност: 135Amp. 

Професионално зарядно устройство 4.0kW - 42.0kW

Професионално зарядно стартово устройство.

Напрежение: 3Phx230/400V Мощност: 4.0kW - 42.0kW Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:130/180Amp. Ефективна зарядна мощност:130/180Amp. Позиции на зареждане - 10 Стартираща мощност: 2500Amp.

Зарядно стартово устройство - 2.5kW - 20.0kW

Зарядно стартово устройство.

Напрежение: 3Phx230/400V Мощност: 2.5kW - 20.0kW Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:90/100Amp. Ефективна зарядна мощност:90/100Amp. Позиции на зареждане - 5 Стартираща мощност: 1350Amp. 

Зарядно стартово оборудване - 2.3kW - 11.0kW

Професионално зарядно стартово оборудване 2.3kW - 11.0kW.

Напрежение: 230V Мощност: 2.3kW - 11.0kW Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:70Amp. Ефективна зарядна мощност:105Amp. Позиции на зареждане - 4 Стартираща мощност: 700Amp. 

Зарядна стартова апаратура - 1.7kW - 7.5kW

Зарядна стартова апаратура.

Напрежение: 230V Мощност: 1.7kW - 7.5kW Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:50Amp. Ефективна зарядна мощност:75Amp. Позиции на зареждане - 4 Стартираща мощност: 500Amp. 

Зарядни стратови уреди - 1.0kW - 6.0kW

Зарядни стратови уреди за автосервизи.

Напрежение: 230V Мощност: 1.0kW - 6.0kW Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:26Amp. Ефективна зарядна мощност:40Amp. Позиции на зареждане - 4 Стартираща мощност: 400Amp. 

Мобилно зарядно стартово устройство - 0.5kW - 3.5k

Мобилно зарядно стартово устройство за автосервизи.

Напрежение: 230V Мощност: 0.5kW - 3.5kW Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:14Amp. Ефективна зарядна мощност:20Amp. Позиции на зареждане - 2 Стартираща мощност: 250Amp. 

Компактно зарядно устройство - 350 W

Компактно зарядно устройство.

Напрежение: 230V Мощност: 350W Волтаж: 12/24 Зарядна мощност:20Amp. Ефективна зарядна мощност:30Amp. Позиции на зареждане - 2 

Леки заваръчки апарати - Amp. 5-160
Заваръчен апарат INVERTER Напрежение: 230V Мощност: kW 3,5 Мощност: Amp. 5-160 Електроди: 1,6 - 4,0 Цикъл на работа: 160Amp. - 20% 115 Amp. - 60% Размери: 320х130х170 Тегло: 4,0кг.
Заваръчни апарати Amp. 40-180

Професионални заваръчни инструменти.

Заваръчен апарат CO2 Напрежение: 230V Мощност: Amp. 40-180 Позиции на заваряване - 6 Цикъл на работа: 180Amp. - 10% 75Amp. - 60% 60Amp. - 100% Тегло: 54кг.

Заваръчно оборудване Amp. 20-190

Заваръчно оборудване.

Заваръчен апарат CO2 Напрежение: 230/400V Мощност: Amp. 20-190 Позиции на заваряване - 7 Цикъл на работа: 190Amp. - 20% 105Amp. - 60% 80Amp. - 100% Тегло: 53кг. 

Мобилен заваръчен апарат - Мощност: Amp. 20-220

Мобилен заваръчен апарат на колела.

Заваръчен апарат CO2 Напрежение: 230/400V Мощност: Amp. 20-220 Позиции на заваряване - 7 Цикъл на работа: 220Amp. - 25% 145Amp. - 60% 115Amp. - 100% Тегло: 59кг.

Индустриални заваръчни апарати - Amp. 20-285

Индустриални заваръчни апарати.

Заваръчен апарат CO2 Напрежение: 230/400V Мощност: Amp. 20-285 Позиции на заваряване - 21 Цикъл на работа: 285Amp. - 25% 190Amp. - 60% 150Amp. - 100% Тегло: 88кг.

Апарати за заваряване - Мощност: Amp. 20-220

Заваръчен апарат CO2

Напрежение: 230/400V

Мощност: Amp. 20-220

Позиции на заваряване - 10

Цикъл на работа: 220Amp. - 25% 145Amp. - 60% 115Amp. - 100%

Тегло: 63кг.

Хидравлични стойки за двигатели до 1000 кг

Хидравлично оборудване.

Хидравлична стойка за двигатели и скоростни кутии, товароподемност: 1000кг .

Стойка хидравлична с подемност 1500 кг

Хидравлични стойки за повдигане.

Хидравлична стойка за двигатели и скоростни кутии, товароподемност: 1500кг 

Хидравлични преси до 10 тона

Техника за повдигане на хидравличен принцип.

Хидравлична преса, мобилно бутало, 10 тон.

Хидравлични преси до 15 тона

Хидравлично повдигащо оборудване.

Хидравлична преса, мобилно бутало, 15 тон.

 

Преса хидравлична - 20 тона

Повдигащи хидравлични преси.

Хидравлична преса, мобилно бутало, 20 тон 

Компактен заваръчен апарат Amp. 5-140

Компактен заваръчен апарат.

Заваръчен апарат INVERTER Напрежение: 230V Мощност: kW 3,0 Мощност: Amp. 5-140 Електроди: 1,6 - 3,2 Цикъл на работа: 140Amp. - 35% 100 Amp. - 60% Размери: 320х130х170 Тегло: 4,0кг.

Икономичен заваръчен апарат - Amp. 5-130
Заваръчен апарат INVERTER Напрежение: 230V Мощност: kW 2,5 Мощност: Amp. 5-130 Електроди: 1,6 - 3,2 Цикъл на работа: 130Amp. - 20% 75 Amp. - 60% Размери: 275х130х170 Тегло: 3,5кг.
Заваръчни апарати Amp. 30-145

Техника и апарати за заваряване.

Заваръчен апарат CO2 Напрежение: 230V Мощност: Amp. 30-145 Позиции на заваряване - 4 Цикъл на работа: 115Amp. - 15% 75 Amp. - 35% Тегло: 30кг. 

Уреди за заваряване - Мощност: Amp. 30-160

Оборудване за заваряване

Заваръчен апарат CO2 Напрежение: 230V Мощност: Amp. 30-160 Позиции на заваряване - 6 Цикъл на работа: 130Amp. - 20% 100Amp. - 35% Тегло: 31,5кг.

Четириколонен подемник - 4 тона
Четириколонен електро-хидравличен подемник,
товароподемност 4 т., лонжерони 4800x480мм.,
мин.вис 350мм, макс. вис. 1850мм.,
Електро-хидравличен подемник
Четириколонен електро-хидравличен подемник,
товароподемност 4 т., лонжерони 4800x 480мм.,
мин.вис. 350мм, макс. вис. 1850мм., за реглаж
преден и заден мост, с вграден ножичен
подемник
Ножичен подемник за автомобили

Оборудване за сервизи и авторемонтни цехове

Ножичен електро-хидравличен подемник с къси
платформи, товароподемност 3 т., лонжерони
1570мм, мин вис.115 мм., макс. вис.на повдигане
1900мм.

Ножичен подемник
Ножичен електро-хидравличен подемник с
регулируеми къси платформи, товароподемност
3 т., лонжерони 1540-1740мм,
макс. вис. На повдигане 2003мм.
Оборудване за сервизи - подемници

Оборудване и съоръжения за сервизи и авторемонтни работилници

Ножичен електро-хидравличен подемник с
вграден ножичен подемник, товароподемност 4
т., лонжерони 4800мм, мин вис.290 мм., макс.
вис. повдигане 2160мм. за регулиране на
преден и заден мост

Ножичен електро-хидравличен подемник

Уреди и оборудване за сервизи и авторемонтни цехове.

Ножичен електро-хидравличен подемник
товароподемност 5 т., лонжерони 5000мм, мин
вис. 290 мм., макс. вис. 2160мм., за реглаж
преден и заден мост комплект с
вграден ножичен подемник

Оборудване за Годишни Технически Прегледи

Оборудване за Годишни Технически Прегледи

Модел ВТ 90 PRO от „CORGHI” – Италия
Стенд за изпитване на спирачната система на леки и лекотоварни автомобили с компютър под Windows 2000, цветен SVGA монитор 17", клавиатура QWERTY, дистанционно радио управление, в метален шкаф, комплект ролки с натоварване на ос до 3,5 тона за автомобили с колесни формули 4х2 и 4х4, два двигателя по 3kW, мастилено-струен принтер А4. Възможност за включване към него на системи за изпитване на амортисьори, странично хлъзгане, претегляне, газанализатор и димомер.
 

Подходящ за пунктове за ГТП, одобрен тип № 4519.

Технически характеристики:

Електронно въвеждане на данните чрез използване на екстензиометрични клетки за осигуряване на прецизни измервания;

Напълно автоматично управление на тестовия цикъл;
Възможност за тестване на автомобили с ABS;
Захранване..................................................... 400 V, 50 Hz                                                                   

Максимално натоварване на ос................. 3500 kg

Минимална колея на автомобила.............. 800 mm

Максимална колея на автомобила............ 2200 mm

Дължина на ролките...................................... 700 mm

Диаметър на ролките.................................... 200 mm

Междуосово разстояние на ролките......... 428 mm

Номинална скорост на изпитване............... > 5 km/h

Обхват на измерването............................... 0 – 6000 N

Работна температура................................... 0° - 40° C

Размери на ролките...................................... 888x310x2320 mm

Тегло на ролките............................................ 485 kg

Измервани параметри:

                Съпротивление на ролките
                Овализация на спирачките
                Средна разлика в стойностите на овализация
                Максимално спирачно усилие
                Сила, приложена към спирачната система (ако се използва динамометричен педал)
                Обща спирачна сила и на всяко колело (сервизна и аварийна спирачка)
                Спирачна ефикасност на паркинг спирачката
                Максимален процент спирачен дисбаланс между двете колела на една ос
                Разлика между стойностите на приложеното усилие към педала до пълно спиране на предните и задните колела (ако се използва динамометричен педал)
                Измервателна система за тегло, вградена в устройството за изпитване на амортисьори или независима.

Пневматичен гайковърт
Пневматичен гайковърт: Размер 1`, Мощност 1800 nm, Обороти: 4100, Консумация на въздух: 500л/мин.
Кранове за повдигане до 500 кг

Оборудване за повдигане.

Хидравличен кран тип сгъваем,помпа с единично действие, товароподемностМ 500кг.

Хидравлични кранове до 1000 кг

Подемна техника на хидравличен принцип.

Хидравличен кран тип сгъваем,помпа с единично действие, товароподемност: 1000кг.

12345678910следваща